Репатрации на тленни останки в страната и чужбина
надолу

Нашите фирми работещи под бранда Траурна агенция "Последна почит"® предоставят цялостни решения за организация, планиране и провеждане на репатрация на тленни останки от дома до гробище, до хладилна камера, до ритуална зала, до църква и където е необходимо в гр. Асеновград и общината, в гр. Пловдив и общината, в община Садово, община Куклен, община Лъки и може да окажем пълно съдействие на национално ниво с наш специализиран транспорт или чрез своите колеги членове на Съюза на погребалните фирми в България.

Ние разполагаме с всички необходими ресурси и стоки, за да се погрижим за всички аспекти на репатрацията от и за чужбина. Освен това, имаме утвърдена мрежа от партньори в погребалната индустрия както в страната, така и зад граница в лицето на световната организация на погребалните асоциации FIAT-IFTA, което ни позволява да ви предоставим изключително качествено обслужване, гарантиращо успешното репатриране на тленните останки на починалия ваш близък. Можем да предложим различни възможности и ценови оферти в партньорство с утвърдени репатрационни компании извън страната.

ТА "Последна почит"® чрез фирма "Последна почит" ООД е
Начало