лого
Репатрации на тленни останки в страната и чужбина
надолу

репатрация

Нашите фирми работещи под бранда Траурна агенция "Последна почит"®Траурна агенция "Последна почит"® е запазена марка от 2004г. и под този бранд работят група от компании, като всяко едно търговско дружество абсолютно самостоятелно извършва дейността, в която се е насочило и професионализирало. предоставят цялостни решения за организация, планиране и провеждане на репатрация на тленни останки от дома до гробище, до хладилна камера, до ритуална зала, до църква и където е необходимо в гр. Асеновград и общината, в гр. Пловдив и общината, в община Садово, община Куклен, община Лъки и може да окажем пълно съдействие на национално ниво с наш специализиран транспорт или чрез своите колеги членове на Съюза на погребалните фирми в България.

Ние разполагаме с всички необходими ресурси и стоки, за да се погрижим за всички аспекти на репатрацията от и за чужбина. Освен това, имаме утвърдена мрежа от партньори в погребалната индустрия както в страната, така и зад граница в лицето на световната организация на погребалните асоциации FIAT-IFTA, което ни позволява да ви предоставим изключително качествено обслужване, гарантиращо успешното репатриране на тленните останки на починалия ваш близък. Можем да предложим различни възможности и ценови оферти в партньорство с утвърдени репатрационни компании извън страната.

Приятели:
ТА "Последна почит"®Траурна агенция "Последна почит"® е запазена марка от 2004г. и под този бранд работят група от компании, като всяко едно търговско дружество абсолютно самостоятелно извършва дейността, в която се е насочило и професионализирало. чрез фирма "Последна почит" ООД е редовен член на Съюз на погребалните фирми в България и активен член на международната огранизация FIAT-IFTA
Начало