траурна агенция Последна Почит гр. Асеновград Логотраурна агенция Последна Почит гр. Асеновград Лого
траурна агенция Последна Почит гр. Асеновград Лого
ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ
Траурна агенция "ПОСЛЕДНА ПОЧИТ"
Мениджъри МАРИЯ ТАШЕВА АТАНАС АРГИРОВ
   УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
   Благодарим на всички, които през последните двадесет години се довериха на Траурна агенция „Последна почит” - гр. Асеновград и гр. Пловдив, за да изпратят достойно своите починали близки.
   Създадохме агенцията през месец януари 1999 година. За да стигнем до тук, извървяхме нелек път. Всяка поредна година обаче ни правеше, по-уверени в работата, по-градивни и по-можещи.
   Със сигурност можем да кажем, че сме утвърдена фирма в страната, която не само отстоява принципите на лоялната конкуренция, но и налага новите европейски идеи и стандарти. Прилага националните и международни изисквания и закони. Изминахме един сложен и противоречив път за отстояване правото на свободния пазар и свободния избор, а няма да бъде пресилено да кажем, че се нагърбихме и с една обществена мисия. Започнахме дълга, съсипваща, но справедлива съдебна битка срещу монопола в траурната дейност. Именно този монопол ограничаваше свободния избор на клиента. Тази изтощителна битка за налагане на нови и справедливи правила ни направи по-силни и даде възможност на всички вас да избирате и да отличите почтената и лоялна траурна агенция, а освен всичко останало и да плащате по-ниски цени за траурните услуги. Нашата работа е подчинена на висока професионална компетентност, честност, почтеност и бързина при изпълнение на задълженията.
   ТА ”Последна почит” е редовен член в националния Съюз на погребалните фирми в България с установени професионални контакти с всички агенции в страната от погребалния бранш. Нещо повече Атанас Аргиров е негов председател. Членството на нашата агенция в Съюза ни задължава да спазваме стриктно приетите Етичен кодекс и БДС за погребални услуги EN 15017 от 2006 година. Това гарантира прозрачност, качество, добра репутация и авторитет на всички работещи в агенцията, които ви посрещат в стилни работни униформи в знак на уважение към вас и към паметта на вашите починали близки. Обслужват ви отзивчиво, с внимание и такт. И ако някога, съвсем случайно, попаднете в неугледна барака или сумрачна стая и ви посрещне някой с неугледен вид и се опитва да ви убеди, че сте в офиса на ТА “Последна почит” просто не му вярвайте.
   Усъвършенстването в работата постигаме чрез участие в семинари, международни изложения на траурни стоки и услуги, черпейки новаторски опит от водещи погребални фирми в чужбина, който успешноприлагаме в Асеновград и Пловдив. Разполагаме с два собствени, модерни и просторни офиса в гр. Асеновград и един в гр. Пловдив, луксозни катафалки и единствено при нас се предлага гравиране и надписване на паметни плочи с компютърна техника. Това ни дава невероятна свобода в изобразяване на най-различни форми, шрифтове и орнаменти.
   Когато човек се докосва ежедневно до смъртта, той променя ценностите си и разбира колко е преходно всичко на този свят. Затова сме съпричастни към проблемите на хората в най-тъжната част от живота им. За работещите в траурна агенция „Последна почит” няма делници и празници. Телефоните ни работят денонощно в услуга на гражданите.
МАРИЯ ТАШЕВА
АТАНАС АРГИРОВ